Podatność CVE-2017-17878


Publikacja: 2017-12-27

Opis:
An issue was discovered in Valve Steam Link build 643. Root passwords longer than 8 characters are truncated because of the default use of DES (aka the CONFIG_FEATURE_DEFAULT_PASSWD_ALGO="des" setting).

Typ:

CWE-327

(Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Valvesoftware -> Steam link firmware 

 Referencje:
https://blogger.davidmanouchehri.com/2017/12/steam-link-security-truncated-password.html
https://github.com/ValveSoftware/steamlink-sdk/issues/101
https://github.com/ValveSoftware/steamlink-sdk/issues/110

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top