Podatność CVE-2017-18018


Publikacja: 2018-01-03   Modyfikacja: 2018-01-04

Opis:
In GNU Coreutils through 8.29, chown-core.c in chown and chgrp does not prevent replacement of a plain file with a symlink during use of the POSIX "-R -L" options, which allows local users to modify the ownership of arbitrary files by leveraging a race condition.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
GNU chown and chgrp (coreutils) privilege escalation via recursive dereferences
Michael Orlitzky
05.01.2018

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
GNU -> Coreutils 

 Referencje:
http://lists.gnu.org/archive/html/coreutils/2017-12/msg00045.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top