Podatność CVE-2017-18047


Publikacja: 2018-01-21   Modyfikacja: 2018-01-22

Opis:
Buffer Overflow in the FTP client in LabF nfsAxe 3.7 allows remote FTP servers to execute arbitrary code via a long reply.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
LABF -> Nfsaxe 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/42011/
https://www.exploit-db.com/exploits/43236/
https://www.exploit-db.com/exploits/43518/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top