Podatność CVE-2017-18105


Publikacja: 2019-03-29

Opis:
The console login resource in Atlassian Crowd before version 3.0.2 and from version 3.1.0 before version 3.1.1 allows remote attackers, who have previously obtained a user's JSESSIONID cookie, to gain access to some of the built-in and potentially third party rest resources via a session fixation vulnerability.

Typ:

CWE-384

(Session Fixation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atlassian -> Crowd 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/CWD-5072

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top