Podatność CVE-2017-18109


Publikacja: 2019-03-29

Opis:
The login resource of CrowdId in Atlassian Crowd before version 3.0.2 and from version 3.1.0 before version 3.1.1 allows remote attackers to redirect users to a different website which they may use as part of performing a phishing attack via an open redirect.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Atlassian -> Crowd 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/CWD-5071

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top