Podatność CVE-2017-18110


Publikacja: 2019-03-29

Opis:
The administration backup restore resource in Atlassian Crowd before version 3.0.2 and from version 3.1.0 before version 3.1.1 allows remote attackers to read files from the filesystem via a XXE vulnerability.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Atlassian -> Crowd 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/CWD-5070

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top