Podatność CVE-2017-18112


Publikacja: 2020-08-05

Opis:
Affected versions of Atlassian Fisheye allow remote attackers to view the HTTP password of a repository via an Information Disclosure vulnerability in the logging feature. The affected versions are before version 4.8.3.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Atlassian -> Fisheye 

 Referencje:
https://jira.atlassian.com/browse/FE-7309

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top