Podatność CVE-2017-18573


Publikacja: 2019-08-22

Opis:
The simple-login-log plugin before 1.1.2 for WordPress has SQL injection.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Simplerealtytheme -> Simple login log 

 Referencje:
https://wordpress.org/plugins/simple-login-log/#developers

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top