Podatność CVE-2017-2167


Publikacja: 2017-05-12

Opis:
Untrusted search path vulnerability in Installer for PrimeDrive Desktop Application version 1.4.4 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code via a specially crafted executable file in an unspecified directory.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Softbank -> Primedrive desktop application 

 Referencje:
http://www.softbank.jp/biz/news/cloud/170426/
https://jvn.jp/en/jp/JVN16248227/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top