Podatność CVE-2017-2179


Publikacja: 2017-06-09

Opis:
Hands-on Vulnerability Learning Tool "AppGoat" for Web Application V3.0.2 and earlier allows remote code execution via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2017-2181 and CVE-2017-2182.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IPA -> Appgoat 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN80238098/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top