Podatność CVE-2017-2180


Publikacja: 2017-06-09

Opis:
Hands-on Vulnerability Learning Tool "AppGoat" for Web Application V3.0.2 and earlier allow remote attackers to obtain local files via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IPA -> Appgoat 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN32120290/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top