Podatność CVE-2017-2194


Publikacja: 2017-07-07

Opis:
Cross-site scripting vulnerability in Source code security studying tool iCodeChecker allows an attacker to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IPA -> Icodechecker 

 Referencje:
https://jvn.jp/en/jp/JVN25078144/index.html
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/iCodeChecker/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top