Podatność CVE-2017-2220


Publikacja: 2017-07-07

Opis:
Untrusted search path vulnerability in Installer of CASL II simulator (self-extract format) allows an attacker to gain privileges via a Trojan horse DLL in an unspecified directory.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IPA -> Casl ii simulator 

 Referencje:
https://jvn.jp/en/jp/JVN67305782/index.html
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_20casl2/casl2dl_2017_01.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top