Podatność CVE-2017-2625


Publikacja: 2018-07-27

Opis:
It was discovered that libXdmcp before 1.1.2 including used weak entropy to generate session keys. On a multi-user system using xdmcp, a local attacker could potentially use information available from the process list to brute force the key, allowing them to hijack other users' sessions.

Typ:

CWE-320

(Key Management Errors)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
X.org -> Libxdmcp 
Redhat -> Enterprise linux 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 
Redhat -> Enterprise linux workstation 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/96480
http://www.securitytracker.com/id/1037919
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1865
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2017-2625
https://cgit.freedesktop.org/xorg/lib/libXdmcp/commit/?id=0554324ec6bbc2071f5d1f8ad211a1643e29eb1f
https://security.gentoo.org/glsa/201704-03
https://www.x41-dsec.de/lab/advisories/x41-2017-001-xorg/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top