Podatność CVE-2017-2661


Publikacja: 2018-03-12

Opis:
ClusterLabs pcs before version 0.9.157 is vulnerable to a cross-site scripting vulnerability due to improper validation of Node name field when creating new cluster or adding existing cluster.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Clusterlabs -> PCS 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1428948
https://github.com/ClusterLabs/pcs/commit/1874a769b5720ae5430f10c6cedd234430bc703f

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top