Podatność CVE-2017-2700


Publikacja: 2017-11-22

Opis:
AC6005 with software V200R006C10, AC6605 with software V200R006C10 have a DoS Vulnerability. An attacker can send malformed packets to the device, which causes the device memory leaks, leading to DoS attacks.

Typ:

CWE-772

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Huawei -> Ac6005 firmware 
Huawei -> Ac6605 firmware 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20170517-01-ac-en
http://www.securityfocus.com/bid/102166

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top