Podatność CVE-2017-2862


Publikacja: 2017-09-05   Modyfikacja: 2017-09-06

Opis:
An exploitable heap overflow vulnerability exists in the gdk_pixbuf__jpeg_image_load_increment functionality of Gdk-Pixbuf 2.36.6. A specially crafted jpeg file can cause a heap overflow resulting in remote code execution. An attacker can send a file or url to trigger this vulnerability.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gnome -> Gdk-pixbuf 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/100541
https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0366

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top