Podatność CVE-2017-3935


Publikacja: 2017-10-31

Opis:
Network Data Loss Prevention is vulnerable to MIME type sniffing which allows older versions of Internet Explorer to perform MIME-sniffing on the response body, potentially causing the response body to be interpreted and displayed as a content type other than the intended content type.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Mcafee -> Network data loss prevention 

 Referencje:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10198

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top