Podatność CVE-2017-4012


Publikacja: 2017-05-17   Modyfikacja: 2017-05-18

Opis:
Privilege Escalation vulnerability in the server in McAfee Network Data Loss Prevention (NDLP) 9.3.x allows remote authenticated users to view confidential information via modification of the HTTP request.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Mcafee -> Network data loss prevention 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1038523
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10198

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top