Podatność CVE-2017-4905


Publikacja: 2017-06-07

Opis:
VMware ESXi 6.5 without patch ESXi650-201703410-SG, 6.0 U3 without patch ESXi600-201703401-SG, 6.0 U2 without patch ESXi600-201703403-SG, 6.0 U1 without patch ESXi600-201703402-SG, 5.5 without patch ESXi550-201703401-SG; Workstation Pro / Player 12.x prior to 12.5.5; and Fusion Pro / Fusion 8.x prior to 8.5.6 have uninitialized memory usage. This issue may lead to an information leak.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Vmware -> Fusion 
Vmware -> Workstation pro 
Vmware -> Workstation player 
Vmware -> ESXI 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/97164
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2017-0006.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top