Podatność CVE-2017-4978


Publikacja: 2017-05-19

Opis:
EMC RSA Adaptive Authentication (On-Premise) versions prior to 7.3 P2 (exclusive) contains a fix for a cross-site scripting vulnerability that could potentially be exploited by malicious users to compromise the affected system.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
RSA -> Adaptive authentication (on premise) 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/540552/30/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/98392
http://www.securitytracker.com/id/1038469

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top