Podatność CVE-2017-5084


Publikacja: 2017-10-27

Opis:
Inappropriate implementation in image-burner in Google Chrome OS prior to 59.0.3071.92 allowed a local attacker to read local files via dbus-send commands to a BurnImage D-Bus endpoint.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Google -> Chrome os 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/98986
https://chromereleases.googleblog.com/2017/06/stable-channel-update-for-chrome-os.html
https://crbug.com/702030
https://security.gentoo.org/glsa/201706-20

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top