Podatność CVE-2017-5586


Publikacja: 2017-02-22

Opis:
OpenText Documentum D2 (formerly EMC Documentum D2) 4.x allows remote attackers to execute arbitrary commands via a crafted serialized Java object, related to the BeanShell (bsh) and Apache Commons Collections (ACC) libraries.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
OpenText Documentum D2 4.x Remote Code Execution
Andrey B. Panfil...
16.02.2017

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opentext -> Documentum d2 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/141105/OpenText-Documentum-D2-4.x-Remote-Code-Execution.html
http://www.securityfocus.com/bid/96216
https://www.exploit-db.com/exploits/41366/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top