Podatność CVE-2017-5722


Publikacja: 2017-10-10   Modyfikacja: 2017-10-11

Opis:
Incorrect policy enforcement in system firmware for Intel NUC7i3BNK, NUC7i3BNH, NUC7i5BNK, NUC7i5BNH, NUC7i7BNH versions BN0049 and below allows attackers with local or physical access to bypass enforcement of integrity protections via manipulation of firmware storage.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intel -> Nuc7i3bnh firmware 
Intel -> Nuc7i3bnk firmware 
Intel -> Nuc7i5bnh firmware 
Intel -> Nuc7i5bnk firmware 
Intel -> Nuc7i7bnh firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/101236
https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00084&languageid=en-fr

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top