Podatność CVE-2017-5850


Publikacja: 2017-03-27

Opis:
httpd in OpenBSD allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption) via a series of requests for a large file using an HTTP Range header.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
OpenBSD 6.0 httpd Content-Length remote DoS
Pierre Kim
02.02.2017
Med.
OpenBSD http server (up to 6.0) Multiple DoS
Pierre Kim
07.02.2017

Typ:

CWE-770

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Openbsd -> Openbsd 

 Referencje:
http://marc.info/?l=openbsd-cvs&m=148587359420912&w=2
http://packetstormsecurity.com/files/140944/OpenBSD-HTTP-Server-6.0-Denial-Of-Service.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Feb/15
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/02/02/6
http://www.securityfocus.com/bid/95997
http://www.securitytracker.com/id/1037758
https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/patches/5.9/common/034_httpd.patch.sig
https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/patches/6.0/common/017_httpd.patch.sig
https://github.com/openbsd/src/commit/142cfc82b932bc211218fbd7bdda8c7ce83f19df
https://pierrekim.github.io/blog/2017-02-07-openbsd-httpd-CVE-2017-5850.html
https://www.exploit-db.com/exploits/41278/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top