Podatność CVE-2017-5887


Publikacja: 2017-04-06

Opis:
WebSocket.swift in Starscream before 2.0.4 allows an SSL Pinning bypass because pinning occurs in the stream function (this is too late; pinning should occur in the initStreamsWithData function).

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Starscream project -> Starscream 

 Referencje:
http://seclists.org/bugtraq/2017/Apr/67
https://github.com/daltoniam/Starscream/commit/dbeb1190b8dcbff4f0b797f9e9d9b9b864d1f0d6
https://github.com/daltoniam/Starscream/releases/tag/2.0.4

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top