Podatność CVE-2017-5900


Publikacja: 2017-03-29

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the NetComm NB16WV-02 router with firmware NB16WV_R0.09 allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via the S801F0334 parameter to hdd.htm.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Netcomm -> Nb16wv-02 firmware 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Mar/75
http://www.securityfocus.com/bid/97161

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top