Podatność CVE-2017-6320


Publikacja: 2017-07-18

Opis:
A remote command injection vulnerability exists in the Barracuda Load Balancer product line (confirmed on v5.4.0.004 (2015-11-26) and v6.0.1.006 (2016-08-19); fixed in 6.1.0.003 (2017-01-17)) in which an authenticated user can execute arbitrary shell commands and gain root privileges. The vulnerability stems from unsanitized data being processed in a system call when the delete_assessment command is issued.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Barracuda Load Balancer Firmware <= 6.0.1.006 - Remote Command Injection
xort
18.07.2017

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Barracuda -> Barracuda load balancer adc 

 Referencje:
https://campus.barracuda.com/product/loadbalanceradc/article/ADC/ReleaseNotes610003/
https://www.exploit-db.com/exploits/42333/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top