Podatność CVE-2017-6334


Publikacja: 2017-03-05   Modyfikacja: 2017-03-06

Opis:
dnslookup.cgi on NETGEAR DGN2200 devices with firmware through 10.0.0.50 allows remote authenticated users to execute arbitrary OS commands via shell metacharacters in the host_name field of an HTTP POST request, a different vulnerability than CVE-2017-6077.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Netgear DGN2200 dnslookup.cgi Command Injection
thecarterb
27.06.2017

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Netgear -> Dgn2200 series firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/96463
https://www.exploit-db.com/exploits/41459/
https://www.exploit-db.com/exploits/41472/
https://www.exploit-db.com/exploits/42257/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top