Podatność CVE-2017-6612


Publikacja: 2017-07-25   Modyfikacja: 2017-07-26

Opis:
A vulnerability in the gateway GPRS support node (GGSN) of Cisco ASR 5000 Series Aggregation Services Routers 17.3.9.62033 through 21.1.2 could allow an unauthenticated, remote attacker to redirect HTTP traffic sent to an affected device. More Information: CSCvc67927.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Asr 5000 series software 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/99920
http://www.securitytracker.com/id/1038961
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170719-asr

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top