Podatność CVE-2017-6672


Publikacja: 2017-07-25   Modyfikacja: 2017-07-26

Opis:
A vulnerability in certain filtering mechanisms of access control lists (ACLs) for Cisco ASR 5000 Series Aggregation Services Routers through 21.x could allow an unauthenticated, remote attacker to bypass ACL rules that have been configured for an affected device. More Information: CSCvb99022 CSCvc16964 CSCvc37351 CSCvc54843 CSCvc63444 CSCvc77815 CSCvc88658 CSCve08955 CSCve14141 CSCve33870.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Asr 5000 series software 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/99921
http://www.securitytracker.com/id/1038962
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170719-asr1

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top