Podatność CVE-2017-6889


Publikacja: 2017-05-15

Opis:
An integer overflow error within the "foveon_load_camf()" function (dcraw_foveon.c) in LibRaw-demosaic-pack-GPL2 before 0.18.2 can be exploited to cause a heap-based buffer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libraw -> Libraw-demosaic-pack-gpl2 

 Referencje:
https://github.com/LibRaw/LibRaw-demosaic-pack-GPL2/commit/194f592e205990ea8fce72b6c571c14350aca716
https://secuniaresearch.flexerasoftware.com/advisories/75000/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top