Podatność CVE-2017-6911


Publikacja: 2017-03-23

Opis:
USB Pratirodh is prone to sensitive information disclosure. It stores sensitive information such as username and password in simple usb.xml. An attacker with physical access to the system can modify the file according his own requirements that may aid in further attack.

Typ:

CWE-922

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Usb pratirodh project -> Usb pratirodh 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/141651/USB-Pratirodh-Insecure-Password-Storage.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Mar/43
http://www.securityfocus.com/archive/1/540289/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/96970

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top