Podatność CVE-2017-7462


Publikacja: 2017-04-11

Opis:
Intellinet NFC-30ir IP Camera has a vendor backdoor that can allow a remote attacker access to a vendor-supplied CGI script in the web directory.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Intellinet NFC-30IR Camera - Multiple Vulnerabilities
RuraPenthe
08.04.2017

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intellinet-network -> Nfc-30ir firmware 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/41829/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top