Podatność CVE-2017-7496


Publikacja: 2017-06-26

Opis:
fedora-arm-installer up to and including 1.99.16 is vulnerable to local privilege escalation due to lack of checking the error condition of mount operation failure on unsafely created temporary directories.

Typ:

CWE-755

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fedoraproject -> Arm installer 

 Referencje:
https://pagure.io/arm-image-installer/pull-request/10

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top