Podatność CVE-2017-8018


Publikacja: 2017-10-02   Modyfikacja: 2017-10-03

Opis:
EMC AppSync host plug-in versions 3.5 and below (Windows platform only) includes a denial of service (DoS) vulnerability that could potentially be exploited by malicious users to compromise the affected system.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
EMC -> Appsync 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Sep/75
http://www.securityfocus.com/bid/101016

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top