Podatność CVE-2017-8121


Publikacja: 2017-11-22

Opis:
The UMA product with software V200R001 and V300R001 has an information leak vulnerability. An attacker could exploit them to obtain some sensitive information, causing information leak.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Huawei -> UMA 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20170612-01-uma-en

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top