Podatność CVE-2017-8213


Publikacja: 2017-11-22

Opis:
Huawei SMC2.0 with software of V100R003C10, V100R005C00SPC100, V100R005C00SPC101B001T, V100R005C00SPC102, V100R005C00SPC103, V100R005C00SPC200, V100R005C00SPC201T, V500R002C00, V600R006C00 has an input validation vulnerability when handle TLS and DTLS handshake with certificate. Due to the insufficient validation of received PKI certificates, remote attackers could exploit this vulnerability to crash the TLS module.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Huawei -> Smc2.0 firmware 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20170705-01-tls-en

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top