Podatność CVE-2017-8461


Publikacja: 2017-06-15   Modyfikacja: 2017-06-16

Opis:
Windows RPC with Routing and Remote Access enabled in Windows XP and Windows Server 2003 allows an attacker to execute code on a targeted RPC server which has Routing and Remote Access enabled via a specially crafted application, aka "Windows RPC Remote Code Execution Vulnerability."

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows xp 
Microsoft -> Windows server 2003 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/99012
http://www.securitytracker.com/id/1038701
https://support.microsoft.com/en-us/help/4024323/security-update-of-windows-xp-and-windows-server-2003

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top