Podatność CVE-2017-8513


Publikacja: 2017-06-14   Modyfikacja: 2017-06-15

Opis:
A remote code execution vulnerability exists in Microsoft PowerPoint when the software fails to properly handle objects in memory, aka "Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability".

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Powerpoint 
Microsoft -> Sharepoint server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/98830
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-8513

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top