Podatność CVE-2017-8742


Publikacja: 2017-09-12   Modyfikacja: 2017-09-13

Opis:
A remote code execution vulnerability exists in Microsoft PowerPoint 2007 Service Pack 3, Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2, Microsoft PowerPoint 2013 Service Pack 1, Microsoft PowerPoint 2013 RT Service Pack 1, Microsoft PowerPoint 2016, Microsoft PowerPoint Viewer 2007, Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016, Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2, and Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 when they fail to properly handle objects in memory, aka "PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability". This CVE ID is unique from CVE-2017-8743.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Office web apps 
Microsoft -> Powerpoint 
Microsoft -> Office compatibility pack 
Microsoft -> Powerpoint viewer 
Microsoft -> Sharepoint enterprise server 
Microsoft -> Office web apps server 
Microsoft -> Sharepoint server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/100741
http://www.securitytracker.com/id/1039323
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-8742

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top