Podatność CVE-2017-8993


Publikacja: 2018-02-15   Modyfikacja: 2018-02-16

Opis:
A Remote Cross-Site Scripting vulnerability in HPE Project and Portfolio Management (PPM) version v9.30, v9.31, v9.32, v9.40 was found.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Project and portfolio management 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/100087
http://www.securitytracker.com/id/1039065
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-hpesbgn03766en_us

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top