Podatność CVE-2017-9090


Publikacja: 2017-05-19

Opis:
reg.php in Allen Disk 1.6 doesn't check if isset($_SESSION['captcha']['code'])==1, which makes it possible to bypass the CAPTCHA via an empty $_POST['captcha'].

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Allendisk project -> Allendisk 

 Referencje:
https://github.com/s3131212/allendisk/issues/25

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top