Podatność CVE-2017-9232


Publikacja: 2017-05-27   Modyfikacja: 2017-05-28

Opis:
Juju before 1.25.12, 2.0.x before 2.0.4, and 2.1.x before 2.1.3 uses a UNIX domain socket without setting appropriate permissions, allowing privilege escalation by users on the system to root.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Juju-run Agent Privilege Escalation
Brendan Coles
12.02.2018

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Canonical -> JUJU 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/98737
https://bugs.launchpad.net/juju/+bug/1682411
https://www.exploit-db.com/exploits/44023/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top