Podatność CVE-2017-9233


Publikacja: 2017-07-25   Modyfikacja: 2017-07-26

Opis:
XML External Entity vulnerability in libexpat 2.2.0 and earlier (Expat XML Parser Library) allows attackers to put the parser in an infinite loop using a malformed external entity definition from an external DTD.

Typ:

CWE-835

(Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libexpat project -> Libexpat 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2017/dsa-3898
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2017/06/17/7
http://www.securityfocus.com/bid/99276
http://www.securitytracker.com/id/1039427
https://github.com/libexpat/libexpat/blob/master/expat/Changes
https://libexpat.github.io/doc/cve-2017-9233/
https://support.apple.com/HT208112
https://support.apple.com/HT208113
https://support.apple.com/HT208115
https://support.apple.com/HT208144
https://support.f5.com/csp/article/K03244804

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top