Podatność CVE-2017-9273


Publikacja: 2017-10-06

Opis:
The Bi-directional driver in IDM 4.5 before 4.0.3.0 could be susceptible to unauthorized log configuration changes.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Bi-directional driver 

 Referencje:
https://download.microfocus.com/Download?buildid=SRL-_pc5pR8

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top