Podatność CVE-2017-9281


Publikacja: 2017-09-21   Modyfikacja: 2017-09-22

Opis:
An integer overflow (CWE-190) potentially causing an out-of-bounds read (CWE-125) vulnerability in Micro Focus VisiBroker 8.5 can lead to a denial of service.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Micro Focus VisiBroker C++ 8.5 SP2 Memory Corruption
W. Ettlinger
17.10.2017

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Visibroker 

 Referencje:
https://community.microfocus.com/microfocus/corba/visibroker_-_world_class_middleware/w/knowledge_base/29171/visibroker-8-5-service-pack-4-hotfix-3-security-fixes

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top