Podatność CVE-2017-9632


Publikacja: 2017-08-07

Opis:
A Missing Encryption of Sensitive Data issue was discovered in PDQ Manufacturing LaserWash G5 and G5 S Series all versions, LaserWash M5, all versions, LaserWash 360 and 360 Plus, all versions, LaserWash AutoXpress and AutoExpress Plus, all versions, LaserJet, all versions, ProTouch Tandem, all versions, ProTouch ICON, all versions, and ProTouch AutoGloss, all versions. The username and password are transmitted insecurely.

Typ:

CWE-311

(Missing Encryption of Sensitive Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Pdqinc -> Laserjet firmware 
Pdqinc -> Laserwash 360 plus firmware 
Pdqinc -> Laserwash g5 firmware 
Pdqinc -> Laserwash g5 s firmware 
Pdqinc -> Laserwash autoxpress firmware 
Pdqinc -> Protouch tandem firmware 
Pdqinc -> Laserwash m5 firmware 
Pdqinc -> Laserwash 360 firmware 
Pdqinc -> Protouch icon firmware 
Pdqinc -> Protouch autogloss firmware 
Pdqinc -> Laserwash autoxpress plus firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-208-03

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top