Podatność CVE-2018-0399


Publikacja: 2018-07-18

Opis:
Multiple vulnerabilities in the web-based management interface of Cisco Finesse could allow an unauthenticated, remote attacker to retrieve a cleartext password from an affected system. Cisco Bug IDs: CSCvg71044.

Typ:

CWE-918

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Finesse 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/104886
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-finesse

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top