Podatność CVE-2018-0402


Publikacja: 2018-07-18

Opis:
Multiple vulnerabilities in the web-based management interface of Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX) could allow an unauthenticated, remote attacker to conduct a cross-site request forgery (CSRF) attack. Cisco Bug IDs: CSCvg70921.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified contact center express 
Cisco -> Unified ip interactive voice response 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1041352
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180718-uccx

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top